Hem > Baby > Ny studie visar: Liten risk för nyfödda att smittas av covid-19
Ny studie visar: Liten risk för nyfödda att smittas av covid-19

Ny studie visar: Liten risk för nyfödda att smittas av covid-19

En ny studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten styrker det man trott under pandemin – det är låg risk för nyfödda bebisar med covidpositiva mammor att smittas av viruset. Läs mer här.

Redan tidigt i pandemin var det många forskare som menade att nyfödda bebisar löper väldigt liten risk att bli smittade av covid-19. Rädslan var däremot stor i många länder runt om i världen och på många platser separerades mor och barn efter födseln om mor var covidpositiv. Med mer studier gjorda och mer kunskap på området kan svenska forskare nu slå fast att risken för bebisar att smittas är precis som man trodde från början – mycket liten. 

 

Liten risk att smittas – större risk att födas för tidigt

Under pandemin har rekommendationerna varit att inte separera mor och barn efter födseln om mamman är smittad av covid-19. Den lilla risken för bebisen att smittas har inte ansetts överväga nyttan och vikten av hud mot hud, amning och anknytning. 

Studien innefattar 92 procent av alla nyfödda under pandemiåret 2020 och reslutaten bevisar det man trott hela tiden – det är en liten risk som covidpositiv att smitta sitt nyfödda barn. Däremot föds barn till covidsjuka mammor i större utsträckning för tidigt. 

 

En liten ökad risk för andningsstörning efter födseln

Resultatet i studien visar en liten ökad risk för andningsstörning i samband med födseln bland de barn med covidsjuk mamma, men den risken har forskarna nästan helt kunnat koppla ihop med att de föddes för tidigt. Det berodde alltså inte på att bebisarna själva var sjuka i covid-19 vid födseln. 

 

Få bebisar smittades av covid-19

Endast 21 barn, det vill säga 0,9 procent av barnen med en covidpositiv mamma, testade positivt för covid-19 under nyföddhetsperioden – de första fyra veckorna efter förlossningen. Mikael Norman är professor i pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, och en av de ansvariga forskarna i studien. Han säger i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet:

– Att separera det nyfödda barnet från modern är ett stort ingrepp med negativa konsekvenser för både mammans och barnets hälsa som måste vägas mot eventuella fördelar. Vår studie tyder på att mor och barn kan vårdas tillsammans och att amning kan rekommenderas utan att öka risken för barnets hälsa. Det är positiva nyheter för alla födande kvinnor, deras barn och för personalen i förlossnings- och neonatalvården.

 

LÄS MER:

6 inspirerande konton på Instagram – för dig som är gravid

Värkstimulerande dropp – till nytta eller besvär?

 

Bildkälla: ESB Professional/Shutterstock