Hem > Barn > Barn Och Haelsa > Barnsjukdomar > Femte sjukan

Femte sjukan

Den femte sjukan är en måttligt smittsam och mild virussjukdom som barn i förskolebarn och skolbarn mellan 5-15 år får. Den femte barnsjukdomen har en lätt och okomplicerat sjukdomsförlopp. Ca. 50 % av den vuxna befolkningen har antikroppar mot viruset. Det finns en risk för smittöverföring till foster. (se längre ner.)

[SHARING_BUTTONS]
Latin: Erythema infectiosum. Också kallad Stickers sjukdom

Inkubationstid:
1-3 veckor.

Varar:
Från någon dag till 30 dagar.

Symtom:
Röda sammanflytande fläckar i ansiktet, och senare på kroppen och extremiteter. Mild feber, barnet kan känna sig varm och kliande i huden. Utslagen försvinner inom loppet av 7-10 dagar, men de kan komma tillbaka i förbindelse med fysisk och psykisk stress i upptill flera månader efter sjukdomen startade.

Vuxna kan utöver ovannämnda symtom få led- och muskelsmärtor. Barn som har sjukdomen under en längre tid bör undersökas av läkare, då det kan medföra anemi – järnbrist.

Gravida:
Gravida bör undvika miljöer där den femte barnsjukdomen har brutit ut, till dess att läkare kan påvisa via blodprov att hon har antikroppar mot sjukdomen. Låt oss säga att du jobbar på en förskola var flera barn har fått sjukdomen. Då borde du genast ta blodprov och har du inte antikroppar mot den får du förmodligen bli sjukskriven under en period.

En gravid kvinna som tror hon kan vara smittad bör omgående uppsöka läkare därför infektionen kan skada fostret. Vid påvisad smitta blir hon hänvisad till gynekolog eller mödravårdscentralen för vidare uppföljning. Infektion hos modern kan resultera i spontan abort eller farlig blodförlust med vattenansamling hos fostret. 

Behandling:
Är allmäntillståndet bra, något den ofta är, kan barnet leka och umgås med andra barn. Finns ingen behandling och är heller inte nödvändigt.

Egenvård:
Se till att barnet dricker ordentligt, eftersom kroppen förbrukar mycket vätska vid feber och infektion. Att badda de delar av kroppen där barnet har utslag med en handduk, fuktad med kallt vatten, kan lindra klådan.