Hem > Barn > Barnets Utveckling > Baby 0 1 Aar > Språkutveckling hos barn 0-3 år
Språkutveckling hos barn 0-3 år

Språkutveckling hos barn 0-3 år

Här är ett diagram över när barn börjar tillämpa vissa språkfärdigheter. Språkutvecklingen är olika från barn till barn. En schematisk översikt är alltid en förenkling av verkligheten, men är likväl en vägledning till vad som är normalt.

Vissa barn kan vara sena med att börja prata men har en tydlig språkförståelse då de exempelvis på rätt sätt utför vad de blivit ombedda att göra. Har du funderingar kring ditt barns utveckling, vänder du dig till din BVC-sköterska eller din barnläkare. 

 

25 % - 50 % kan 50% -75 % kan 75% - 90% kan 90 - 100% kan

Språkfärdigheter

1 år® 2 år® 3 år®

4 år®

0-2
mån
3-4
mån
5-6
mån
7-8
mån
9-10
mån
11-12
mån
13-16
mån
16-19 mån 20-24
mån
25-28
mån
29-32
mån
33-36
mån
37-42
mån
43-48
mån
49-54
mån
Reagerar på bjällra
Gör ljud (utom gråt)
Ler
Vänder sig mot röster
Da-da-da
Ma-ma-ma
Härmar röstljud
Säger mamma och pappa
Kan 3 andra ord
Kombinerar 2 ord
Känner till 3 av 4 färger
0-2
mån
3-4 mån 5-6 mån 7-8
mån
9-10
mån
11-12
mån
13-16
mån
16-19 mån 20-24
mån
25-28
mån
29-32
mån
33-36
mån
37-42
mån
43-48
mån
49-54
mån
1 år® 2 år® 3 år® 4 år®

Kilde: "Pediatri og pediatrisk sykepleie". Randi Grønseth og Trond Markestad. Fagbokforlaget, 1998. Kapittel 3: Psykomotorisk utvikling. Dette skjemaet er basert på deler av figur 1 (modifisert etter Denver Developmental screening test)