Hem > Barn > Den perfekta åldersskillnaden
Den perfekta åldersskillnaden

Den perfekta åldersskillnaden

Elisabeth Schönbeck tycker att det är flera faktorer som talar för att den bör vara minst tre år. 

Elisabeth Schönbeck är småbarnspedagog och författare till boken «Lillasyster hoppar fallskärm». I denna bok skriver hon om syskonrelationer och hur placeringen i syskonföljden påverkar våra liv. 

Hon tycker att det bör vara närmare tre år mellan syskon, eftersom barn inte är färdiga med sin idividualisions- och separationsfas innan de är ca. 3-4 år. 

— Detta är tiden de behöver för att knyta sig till sina föräldrar och bli trygga. Innan den tiden bör de egentligen inte överlåtas till andra eller få syskon. Har dom inte byggt upp grundtryggheten innan tre års ålder får de aldrig tillbaks den, tycker hon. 

Behöver få tid med föräldrarna

Schönbeck är angelägen om att varje enskilt barn ska få tillräckligt med tid med sina föräldrar. 

Hon är inte anhängare av föräldrar som skaffar sig barn tätt och som sätter förstfödde i förskolan så tidigt som möjligt. 

— Du kan ju sätta dig in i situationen själv; Om du kom hem en eftermiddag och så säger din man att det ska flytta in en ny person hos er. Men eftersom du är så stor och duktig, kan du får ett rum långt borta och så ska den nya personen flytta in hos honom. På dagarna ska du hålla dig borta så mycket som möjligt, men han säger att han älskar dig oavsett. 

LÄS OCKSÅ: Förbered barnet på syskon

Går ut över syskonrelationen

Resultatet av detta kan enligt Schönbeck bli att den äldsta låter sin avundsjuka gå ut över sitt yngre syskon och inte den egentliga orsaken som är mamma och pappa. 

— Det ligger något i talesättet «Du skal hedra din far och din mor, genom att skära öronen av din bror».

— Det är det som händer om det blir för mycket konkurrens och avundsjuka mellan syskonen, säger hon. 

Möter olika förväntningar

Syskonavundsjuka anser hon ofta också uppstår på grund av föräldrarnas förväntningar på syskonen. Även om det kanske är svårt praktiskt för föräldrarna, tycker hon därför att syskon som är nära i ålder inte bör delta på samma fritidsaktiviteter. I alla fall inte om den yngre är duktigare än den äldsta. 

— Man förväntar sig att den äldsta ska vara jättestor och duktig, medan den yngre är mammas baby och inte har så stora förväntningar på sig. Den yngsta får mer självtillit, medan den äldsta blir mer osäker och retad av den yngre, säger hon och tillägger att även den äldsta behöver få vara liten ibland. 

Schönbeck säger att man ofta kan observera denna skillnad hos mammor som håller den yngsta i handen, medan den äldsta går själv. 

— Man glömmer bort den äldsta. Varför inte hålla båda två i handen, du har ju två händer? Det är jätteviktigt att ge lika mycket kärlek och uppmärksamhet till alla barnen, säger hon. 

LÄS OCKSÅ: 10 saker du inte säger till gravida

Studie rekommenderar 18-59 månader mellan två förlossningar

På jakt efter "det rätta" åldersavståndet mellan två barn behöver man även se på flera faktorer än barnens förhållande till varandra och föräldrarna. 

Om man värderar utifrån mammas och barns hälsa hittar vi helt andra rekommendationer. 

En metaanalys (översiktsstudie) som publicerades i the Journal of the American Medical Association i April 2006, har tittat på vad som är det optimala tidsrummet mellan en förlossning och nästa graviditet. Studien värderade negativa händelser i och runt graviditeten för mamma och barn, enligt nhi.no.

Studien visade att både för lång tid mellan två graviditeter och för kort tid ökar risken för olika komplikationer. Konklusionen av studien var att ett tidsrum på mellan 18 och 59 månader mellan en förlossning och nästa graviditet är optimalt. Kortare tid än 18 månader, eller längre tid än 59 månader, ökar risken för negativa händelser. 

Detta togs in i beräkningen: 

  • lägre risk för spädbarnsdöd och barndöd
  • lägre risk för undervikt hos barnet
  • lägre risk för blödning i graviditeten, för tidig vattenavgång

 

Fick tre på under två år

En som känner väl till hur det är att få barn tätt är trebarnsmamma Hege Matthiesen. Det är faktiskt bara 19 månaders åldersskillnad på hennes äldsta son Colin (3,4) och tvillingarna Nicolas och Patrick (2). 

— Det var inte planerat, men jag har alltid sett framför mig att jag ska få barn så tätt. Så det är väldigt välkommet, berättar hon. 

— Jag har själv en lillasyster om är två år yngre än mig och vi hade en väldigt bra relation. Vi utvecklades liknande och hade samma intressen och jag önskar detsamma för mina barn, tillägger hon. 

LÄS OCKSÅ: Så hanterar ni syskonavundsjuka 

Ge massor av uppmärksamhet

Hege medger att hon i förhand oroade sig lite över om tvillingarna skulle ta all uppmärksamhet från deras storebror. 

— Det är ju extra skoj med tvillingar, och det är klart att de ockuperade mig en hel del i början. Men han hade ju både pappa och mor-och farföräldrar och vi såg till att han fick massor av uppmärksamhet när de kom. 


Fokus på egentid

Familjen är angelägen om att pojkarna ska få tillräckligt med egentid, samt att låta de få uppleva att vara ensamma tillsammans med föräldrarna. I förskolan är de också i varsin grupp. 

— Tidigare delade vi tvillingarna för sig och storebror för sig, men nu ser vi att även tvillingarna får mer behov av egentid, berättar Hege. 

Inte lättare med större avstånd

Även om det alltid kommer finnas lite syskonavundsjuka är Hege inte övertygad om att det nödvändigtvis skulle vara lättare om det var större åldersskillnad mellan dom. 

— Jag njöt massor när jag hade bara Colin, men själv minns han ju inte något från den tiden. Han är van vid att det är alla tre. Jag tänker att det kan vara en svårare övergång när man har äldre barn. De frågar mer och har kanske svårare att godta att det ska komma en ny som ska ta deras tid med mamma och pappa, säger hon. 


Mer tillfreds

Psykolog Kjersti Hildonen anser att det i utgångspunkt inte finns någon «ideal» åldersskillnad mellan syskon. Det är ändå saker som tyder på att ett par års åldersskillnad mellan syskonen kan vara en fördel. 

— Föräldrar behöver känna sig fram till vad som är rätt i deras familj och för sina barn. Kanske vet man inte förens man har försökt? 

— Jag tycker kanske ändå att det är återkommande att föräldrar som har 2-3 år mellan syskon, säger sig vara något mer tillfreds med valet än andra, säger hon. 

Aktiverar varandra

Hildonen tycker att det finns både nackdelar och fördelar med att få barn tätt. 

— Det många upplever som en fördel är att två täta ofta aktiverar varandra en del, genom att de leker mycket tillsammans. Det är inte långt ifrån varandra i utveckling och kan ofta vara intresserade av samma sak, säger hon. 

LÄS OCKSÅ: — Jag tänkte att det var omöjligt

Känner sig otillräcklig

När det gäller nackdelar med att få barn för tätt nämner hon nattvak och lite sömn som två tydliga utmaningar. Utöver att många föräldrar känner sig otillräckliga för att de känner att de inte kan ge varje barn tillräckligt med omsorg och kärlek. 

— De första levnadsåren är inte heller barns förmåga att reglera egna känslor så väl utvecklade än. Många upplever därför två som tidvis lätt blir frustrerade, med behov av omedelbar vuxenkontakt, utan att man känner att man har armar och tid nog. 

— Det kan vara svårt att förklara för en avundsjuk storasyster eller storebror att «mamma ska leka med dig när mamma är färdig med att ge babyn mat». Speciellt den äldsta kommer att känna att uppmärksamheten och omsorgen behöver delas med någon annan, säger hon.