Annons:
Hem > Gravid > Enäggs- och tvåäggstvillingar
Enäggs- och tvåäggstvillingar

Enäggs- och tvåäggstvillingar

1,5% av alla födslar är tvillingfödslar och trillingfödslar är ännu mer ovanligt (0,1%). Biologiskt sett är det stor skillnad på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Här kan du läsa mer om olikheterna och se om du har ökad sannolikhet för att föda flerlingar.

Enäggstvillingar

Enäggstvillingar kallas även för identiska tvillingar eller monozygota tvillingar.

Enäggstvillingar uppstår när ett ensamt befruktat ägg delar sig och blir två avskilda fosteranlägg inom 14 dagar efter befruktningen. Enäggstvillingar har därför identiskt arvsanlag. Alla egenskaper som är ärftligt bestämt, som tex. Blodtyp, är därför likadant hos enäggstvillingar. De kommer alltid att vara av samma kön, även om det finns några ytterst sällsynta och uppseendeväckande undantag.

Det ser inte ut att finnas familjer med en väldig massa enäggstvilling-födslar. Man kan därför inte vara ”ärftligt betingad” att få enäggstvillingar. Enäggstvillingar har större risk för att födas för tidigt och ha missbildningar än tvåäggstvillingar. Det är även lika vanligt förekommande med enäggstvillingar över hela världen.

Tvåäggstvillingar

Tvåäggstvillingar kallas också dizygota tvillingar.

Tvåäggstvillingar uppkommer genom att två olika äggceller befruktas med varsin sädescell. De två individer som utvecklas kommer från olika sädesceller och äggceller, och kommer arvsmässigt inte att likna varandra mer än andra syskon.
Man kan se att det finns vissa familjer som har ökad tendens till att föda tvåäggstvillingar. Det existerar därför en ärftlig tendens till att föda tvåäggstvillingar. Kvinnor som själva är tvåäggstvillingar och deras systrar har ökad chans för att själva få tvåäggstvillingar.

Det finns avsevärda olikheter i hur vanligt det är med tvåäggstvillingar runt om i världen. I vissa områden i Afrika hittar man en hög tendens, upp till 5% av alla födslar är tvåäggstvilling-födslar.

Vem får tvillingar?

Alla kvinnor kan i teorin få tvillingar, men en del har ökad sannolikhet för en tvillingfödsel:

  • I en del släkter är det påfallande många par med tvåäggstvillingar, och det kan fastställas att det existerar en ärftlig tendens till att få tvåäggstvillingar. Någon motsvarande tendens ser man inte när det gäller enäggstvillingar.
  • Kvinnor som själva är tvåäggstvillingar, och deras systrar, får tvillingar något oftare än befolkningen generellt. När en kvinna har fått tvåäggstvillingar en gång, har hon i nästa graviditet en sannolikhet för att hon på nytt ska få tvåäggstvillingar som är dubbelt så hög som befolkningen generellt.
  • Sannolikheten för tvillingfödsel stiger betydligt med ålder hos kvinnan och är högst i åldersgruppen 35-39 år.
  • Hormonbehandling och provrörsbefruktning ökar sannolikheten för tvåäggstvillingar.
  • Det finns också rasmässiga variationer, till exempel får nigerianer oftare tvillingar medan asiater får tvillingar väldigt sällan.

Vill du läsa mer om tvillingar? Besök tvillingklubbens hemsida Tvillingklubben.se

Annons