Annons:
Hem > Gravid > Förlossningsrädsla - så hanterar du den
Förlossningsrädsla - så hanterar du den

Förlossningsrädsla - så hanterar du den

De flesta gravida oroar sig lite inför förlossningen, men vad är egentligen förlossningsrädsla? Vad bör man göra om glädjen över graviditeten överskuggas av rädslan för förlossningen? Här berättar en barnmorska och en doula för dig om förlossningsrädsla och ger dig råd om hur du kan bekämpa den.

Vad är förlossningsrädsla?

Då och då får jag besök av kvinnor som är rädda inför sin kommande förlossning, berättar barnmorskan Kristina Jacobsen. -Denna rädsla har ofta en bakrund i tidigare dålig eller traumatisk förlossningsupplevelse och huvudfaktorerna är ofta rädsla för att inte bli sedd, hörd eller bemött med respekt när de är i den väldigt sårbara situationen som en förlossning är. Jag träffar ofta traumatiserade kvinnor som har övergrepp i sin bakgrund som kämpar med ångest inför förlossningen och förlust av kontroll över sin egen kropp. Gemensamt för dom är att dom är rädda för att inte kunna bestämma över sin egen kropp eller att förlora kontrollen i förlossningssituationen, säger barnmorskan.

LÄS OCKSÅ: Förlossningsstöd - avgörande för din förlossningsupplevelse!

-Jag upplever att många kvinnor säger att dom är rädda för förlossningen och när vi pratar grundligare om vad som ligger bakom handlar det mycket om oro och bekymmer för något som de saknar lite kontroll över, berättar doulan Elin Mollestad. -Jag vill påstå att det är normalt att känna sig spänd och orolig inför att göra något som man aldrig eller sällan har gjort förr. Men om oron dominerar vardagen och överskuggar glädjen över att vara gravid, ser jag det som förlossningsrädsla. De som drabbas måste få hjälp, för mycket av det kvinnorna fruktar är saker som man kan göra något åt, berättar Elin. Hon upplever ofta att hon blir kontaktad av kvinnor med förlossningsrädsla som vill ha en doula med vid förlossningen.

Förlossningsrädsla kan ge sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och påverka det dagliga livet i så stor utsträckning att den hämmar ditt dagliga liv. Denna för av ångest är inte logisk och kallas förlossningsrädsla. 

 

Varför uppstår förlossningsrädsla?

Barnmorskan Kristina berättar att när man är gravid försvagas det psykiska försvaret och gör dig mer sårbar. Det är en naturlig och positiv men krävande process som ska göra oss mer öppna och mottagliga för barnet som föds, berättar hon. -Längre fram i graviditeten försvagas det psykiska försvaret ytterligare inför förlossningen. För en del kvinnor kan detta upplevas som överväldigande och oförutsägbarheten inför förlossningen blir svår att hantera. Det reducerade psykiska försvaret kan medföra att tidigare upplevelser och gamla trauman dyker upp till ytan igen, och det kan också förstärkas ytterligare om man är utsatt för ångest generellt. Oförutsägbarheten runt en förlossning kan trigga och förstärka ångesten. Hur vi som flickor och kvinnor kan ha blivit utsatta för negativa omgivningar och påverkan när det gäller förlossning kan också vara med och påverka ångestupplevelsen, berättar barnmorskan.

Skräckhistorierna och teknologin skapar rädsla hos gravida?

-Besök hos frisören kan vara något av det värsta man gör när man är gravid, säger Guro Kjölstad Röste, som är ledare i en norsk förening för föräldrar och blivande föräldrar. -Det är där man får höra om ”dottern till grannen som det gick så illa för och som höll på att stryka med”, berättar hon. Röste anser också att många forum på nätet förmedlar traumatiska upplevelser och att man mer sällan hör om de bra förlossningsupplevelserna. -I många fall ser vi att förlossningsrädsla bottnar i en traumatisk förstagångsupplevelse. Vi anser därför att det är viktigt, som i all förlossningsomsorg, att kvinnan hela tiden är informerad om vad som sker och vilka konsekvenser saker som inte blir gjorde under förlossningen kan ha. Kontinuitet och omsorg under förlossningen är mycket viktigt. Om omsorgen är BRA kan en förlossningsupplevelse vara bra även om den var traumatisk, berättar Röste som är mycket engagerad i föreningens arbete för bättre förlossningsomsorg i Norge.

Många växer upp med en rädsla för förlossningen eftersom det dessvärre är så att skräckhistorierna ofta dominerar samtal om förlossningar, berättar dolan Elin som önskar att kvinnorna kunde stötta upp varandra istället för att skrämma: -Jag vet att det är många kvinnor som har upplevt stärkande, givande, underbara förlossningar, och jag skulle önska att fler ville berätta om dom, för att så ett frö hos andra kvinnor när det gäller att föda. Det behöver inte vara något man måste lida igenom, utan kan tvärt emot vara en fantastisk upplevelse!

Barnmorskan Kristina tror också att kvinnor har mer förlossningsrädsla idag än tidigare. -För 50 år sedan var förlossningen kvinnans sak, man ansåg att kvinnor kunde föda och det var inga frågetecken kring det. Allt eftersom medicinen och teknologin utvecklades och förlossningarna blev institutionaliserade uppstod det på vägen en misstro till kvinnors förmåga att föda. Det medförde en uppfattning av förlossningar som farliga och att det fanns behov av specialister och teknologi för att det skulle vara säkert. Kvinnors egna resurser har fått mindre och mindre fokus. Detta har reducerat kvinnors självtillit och tron på att de kan föda barn – något som i sin tur har medfört mer förlossningsrädsla, berättar barnmorskan som är en ivrig förespråkare av hemförlossningar.

Vad bör man göra om man har förlossningsrädsla?

De allra flesta som upplever förlossningsrädsla får det bättre om dom får hjälp. Det bästa är att prata med barnmorskan eller läkare så tidigt som möjligt. Om inte de kan hjälpa dig kommer de att hänvisa vidare. De flesta sjukhus erbjuder uppföljning för gravida med förlossningsrädsla. Genom samtal på mödravårdscentralen kan du få hjälp med att sätta ord på rädslan och försöka bearbeta sådant som ligger till grund. Målet är att du ska uppleva det som tryggt att föda och att förlossningen ska bli en så positiv upplevelse som möjligt.

Bra information, kunskap och hjälp att utarbeta en förlossningsplan/”önskebrev” ger dig möjlighet att påverka förlossningssituationen. Din barnmorska kan hjälpa dig att skriva ihop en sådan plan som ska göra dig tryggare vid förlossningen. Beslut om hur du ska föda, vaginalt eller kejsarsnitt, är viktigt att göra klart innan förlossningen.

Jag rekommenderar generellt kvinnor att lära sig mer om sin kropp, om graviditeten och förlossningsprocessen, säger doulan Elin. -Gärna innan de blir gravida! Ju förr du börjar söka information, ju säkrare är du när det plötsligt är dags att föda och förberedelsetiden är begränsad. Om om man känner sig rädd, sök professionell hjälp och stöd hos personer du litar på.

Barnmorskan Kristina anser att oavsett om rädslan för förlossningen har en bakgrund i tidigare upplevelser, gamla trauman, oförutsägbarheten eller omgivningen med negativ syn på förlossningen är det viktigt att den gravida för bearbeta sina tankar och känslor för att kunna möta förlossningen. Det är viktigt att kartlägga vad som triggar och förstärker rädslan och försöka sätta ord på det. Det är viktigt att man inte det inte ignoreras, utan tas fram och sätts ord på. Vi använder mycket tid till samtal och på att hitta huvudorsaken till rädslan. Ibland kan det vara en specifik sak som vi hittar, ibland en mer vag och generell känsla av rädsla för något man inte kan specificera. Man kan inte förutse precis hur en förlossning ska gå eller bli i förhand, det kommer alltid att finnas ett osäkerhetsmoment där. Kvinnor med förlossningsrädsla behöver förutsägbarhet mer än andra, de behöver föda i en skyddad miljö med en bekant barnmorska som de är trygga med. De har ett extra stort behov av att omgivningen tar till vara på den fysiska och psykiska processen på ett bra sätt. Det är viktigt att de känner kontroll, för att när de kommer så långt i förlossningen att de måste släppa denna kontroll – vara trygga nog med barnmorskan för att ge sig hän till förlossningskrafterna.

Jag har haft kvinnor med förlossningsrädsla som har fött helt ostört inne i sovrummet nästan helt utan min hjälp. De vill bara få vara ifred och vara säkra på att ingen kommer att störa dom – men jag har också haft kvinnor med så stor rädsla för förlossningsprocessen där en epidural eller ett planerat kejsarsnitt varit den bästa lösningen. Att lyssna, informera och ge trygghet är det allra viktigaste. Många kvinnor har idag mist tilltron på att de kan föda barn och få är det viktigt att få tillbaks tron på sin kropp. Hur den är skapad för att föda barn och vilka slags förlossningskrafter kvinnan besitter, när bara förhållandet runt är lagt tillrätta, säger barnmorskan.

Annons