Annons:
Hem > Gravid > Gravid och rädd för svininfluensan?
Gravid och rädd för svininfluensan?

Gravid och rädd för svininfluensan?

Den sista tiden har gravida kunnat läsa oroväckande uppslag i media om svininfluensan, och dess skadeinverkningar på gravida, foster och nyfödda. Här kan du läsa fakta och vilka försiktighetsåtgärder du kan ta för att skydda dig själv och ditt barn, baserat på Folkhälsoinstitutets rekommendationer.


Ökad risk för gravida

De allra flesta kvinnor som får influensa under graviditeten fullbordar graviditeten utan problem. Gravida har inte större risk än andra att smittas av svininfluensan (influensa A), men om du blir smittad har du större risk för komplikationer som exempelvis lunginflammation och andningssvårigheter. Allvarliga komplikationer kan leda till abort eller för tidig födsel.

Enligt Hans Blystad, överläkare vid Folkhälsoinstitutet i Norge, finns ingen grund till panik eller att hålla sig inne. Blystad understryker att de flesta gravida inte kommer att bli smittade, och dem som blir det kommer mest sannolikt att gå igenom en mildare variant utan att fostret blir skadat på något sätt. Han berättar att sjukdomen i sig inte bär med sig någon risk för fostret. Däremot kan det påverka barnet om mamman blir allvarligt sjuk. Detta gäller alla allvarliga sjukdomar hos gravida.

Undgå smitta
Influensa smittar vid kontakt mellan människor. Smittöverföringen sker vid hostning, nysning och nära kontakt med sjuka människor. Influensaviruset finns i luftvägarna. Faran för smitta är störst i omgivningar där sjuka personer hostar eller nyser rätt på en annan person, vars slemhinnor fångar upp viruset.


Så här skyddar du sig själv (och bebisen i magen)

Håll händerna rena. Tvätta dig grundligt och ofta med tvål och vatten, speciellt när du har varit ute bland folk. Handdesinfektion med alkohol är ett bra alternativ när handtvätt inte är möjligt, exempelvis under resa. Undvik att ta dig i munnen, näsan och ögonen med otvättade händerna när du är ute bland folk. Överläkare Hans Blystad rekommenderar gravida att undvika smittade personer, och att avstå från större evenemang, festivaler och andra platser där över flera tusen människor vistas tätt. Munskydd är inte nödvändigt för friska människor i vanliga sociala sammanhang. Det är också möjligt att munskydd faktiskt hjälper att sprida smittan, då många tar sig mer i ansiktet när man använder detta.  

Lev normalt!
- Det finns ingen anledning för gravida att hålla sig hemma, säger Blystad. Enligt honom bör gravida leva så normalt som möjligt. Han berättar att han har fått frågor från gravida som undrar om dem kan resa till bröllop, och han tycker inte att det finns någon anledning att inte göra det.

Är du rädd att bli smittad?

Symtom på svininfluensa liknar vanliga influensasymtom, som:

    * Feber, halsont och rinnande näsa
    * Led- och muskelsmärtor
    * Huvudvärk
    * Kräkning/diarré

Gravida bör tidigt kontakta läkare vid symtom. Folkhälsoinstitutet rekommenderar alla gravida som smittats att få omedelbar behandling med Tamiflu och genomgå nödvändiga tester.   

Om någon i ditt hushåll blir sjuk…
Så ska du också uppsöka läkare. Det kan vara aktuellt att gravida får förebyggande behandling om någon i hushållet har blivit smittad.

Törs jag resa?
Folkehälsoinstitutet rekommenderar gravida att avvakta med att resa till områden med många insjuknade. Rådgör med din läkare om du behöver ta med Tamiflu dit du ska. Här är en översikt över länder/områden med hög influensa aktivitet.  

Är du gravid och jobbar inom sjukvården?

All hälsopersonal ska följa basala smittskyddsrutiner och andra råd för att undvika smitta, men gravida bör så långt som möjligt ha möjlighet att inte behöva vara i kontakt med smittade i arbetet.

Råd till ammande

Modersmjölken är generellt bra för barns förmåga att bekämpa infektioner. Det är inte några problem för en mamma som smittats att fortsätta amma. Mammor bör dock vara noggranna med hand- och hosthygien för att undvika att smitta barnet. Var uppmärksam på feber och andra uppkomna symtom hos barnet.

Tamiflu - trygg behandling för gravida
Många gravida har redan blivit behandlade med Tamiflu utan att det lett till fosterskador. Djurtester har inte heller visat någon skadlig påverkan på graviditeten, fosterutveckling och födsel. Inget tyder heller på negativa effekter hos barn vars ammande mammor har tagit Tamiflu. Det europeiska läkemedelsverket EMEA har påvisat att fördelen med att ge Tamiflu till gravida och ammande er större än de teoretiska osäkerheterna.

Annons