Hem > Gravid > Ultraljud: Allt om undersökningen
Ultraljud: Allt om undersökningen

Ultraljud: Allt om undersökningen

Här hittar du svaren på alla dina frågor om ultraljudsundersökning vid graviditeten. 

Alla får erbjudande om en undersökning

Alla gravida får erbjudande om en ultraljudsundersökning i vecka 17-19. På din första kontroll hos läkare eller barnmorska i graviditetsvecka 8-12 skickas det en remiss för ultraljudsundersökning. Undersökningen görs vanligen på sjukhuset där du ska föda. Innan det är dags får du ett brev med dag och datum för undersökningen. 

Undersökningen är gratis eftersom det är en del av graviditetskontrollen, men vid en del sjukhus får du betala lite för utskrift av ultraljudsbilder. 

Avsikten med undersökningen är att ta reda på antalet foster (tvillingar, trillingar), avgöra moderkakans placering i livmodern och göra mätningar av fostrets mag- och huvuddiameter för att kunna fastställa beräknad förlossning så bra som möjligt. 

Tidigt ultraljud

Vecka 6-7: Ultraljud i graviditetsvecka 6-7 kan visa om fostret lever (hjärtat slår) och om det är ett eller flera foster. Det är inte en vanlig undersökning, men en undersökning man kan använda om man vill bekräfta/avfärda ett missfall eller misslyckad abort, vid till exempel en blödning. 

Vecka 12-14: Erbjuds gravida i riskgrupp. Det är de som har haft tidigare missfall, fött barn med allvarlig sjukdom/utvecklingsavvikelse, den gravida och partnern har allvarlig ärftlig sjukdom eller om den gravida har använt mediciner som kan ha skadat fostret. 

Undersökningen kan påvisa utvecklingsavvikelser eller missbildningar. Används mest för att se efter tecken på Downs syndrom. Det ställs sällan diagnoser utifrån en sådan undersökning, men man kan få en misstanke i en riktning som med medför att man kan ta flera prover med fosterdiagnostik. 

Läkare på din vårdcentral skriver remiss för tidigt ultraljud om du uppfyller kriterierna. 

Många beställer tidigt ultraljud privat

Det är vanligt att många gravida beställer en privat tid för ultraljud och betalar själv innan man får erbjudande om undersökning i vecka 18. 

Debatten om huruvida ultraljudserbjudandet till gravida ska utvidgas med erbjudande om tidig ultraljudsundersökning kommer upp med jämna mellanrum. Diskussionen hör ihop med frågan om det är etiskt försvarbart att abortera ett foster med sjukdom eller syndrom. Det är även en ekonomisk fråga, en utökning av graviditetsomsorgen till att omfatta en extra ultraljudsundersökning skulle kräva ökat ekonomiskt utrymme. 

Detta undersöks

Ultraljudsundersökning i graviditetens vecka 17-19 har först och främst en medicinsk orsak, även om de flesta värdesätter att få se ultraljudsbilder på fostret och att det som regel är en väldigt trevlig stund för föräldrarna. 

Vid ultraljudsundersökningen träffar du vanligtvis en barnmorska. 

– Alla barnmorskor som jobbar med ultraljud har utbildning i fostermedicin. Du är i trygga händer, berättar barnmorskan Lena ”Mille” Milling. 

Detta undersöks: 

 • Hur många foster det är
 • Hur gammalt fostret är. Man mäter fostrets huvud, omkrets runt magen och lårbenets längd. Mellan 17-20 veckor är rätt tidpunkt för att sätta ett beräknat förlossningsdatum. Om du kommer senare än vecka 22 kan man inte längre avgöra beräknat förlossningsdatum.
 • Det är huvudets mått som är det viktigaste när man avgör förlossningsdatum. 
 • Fostervattensmängd
 • Moderkakans placering
 • Organens placering och storlek i fostrets kropp.
 • Armar och ben med rörelser berättar om vinklar i kroppen. 
 • Ryggraden med alla kotor och huden runt kroppen berättar om fostret ev. har brock. 
 • Vi ser på hjärtat om det är 4 kammare och att klaffarna öppnar sig. Vi försöker alltid att titta så mycket vi kan på hjärtats funktion, men det är ett litet organ, lika litet som en lillfingernagel.  

Skadligt för fostret?

Ultraljud är i princip likt ekolod. Det skickas ut ultraljudsvågor in i din kropp. Fostret reflekterar vågorna från kotor, muskelvävnad, vatten och blod. Reflektionen fångas upp elektroniskt och avbildas diffust på ultraljudsskärmen. Ultraljudsundersökningar har utförts i över 30 år och man har aldrig kunnat påvisa att det är skadligt för fostret, berättar Milling. 

Karel Marsál, professor vid avdelningen för obstetrik och gynekologi på Universitetssjukhuset i Lund, avråder dock gravida från att ta flera ultraljudsundersökningar bara för att ta ”souvenirbilder” på fostret. Även om metoden generellt betraktas som riskfri, innebär den att man tillför energi till kvinnans kropp och fostrets.

– Hittills har forskningen inte funnit bevis för negativa effekter av detta, men man kan inte heller säga att det är hundraprocentigt ofarligt, säger Marsál. 

Pojke eller flicka?

– Ultraljud kan avslöja fostrets kön tidigast vid 14 veckor. Man behöver bra vinklar för att se det. Ibland är fostrets placering svår och det blir svårt att säga vilket kön det blir, säger barnmorska Milling.  

Fostrets kön har sällan medicinsk betydelse och man upplyser inte om det rutinmässigt vid kontroll på sjukhus. 

Men enligt Mammasidans användare hör vi stor variation om ifall man får veta fostrets kön vid undersökningen. Och om barnmorskan alls är villig att använda tid för detta och berätta vilket kön det är. 

GÖR TESTET:  Ta reda på fostrets kön

2D, 3D eller 4D?

– Med datatekniken har ultraljud blivit bättre. Förut kunde vi bara undersöka fostret med 2D-bilder. Nu kan vi även se 3D- och 4D-bilder. Ultraljudstekniken idag skickar ut många fler ljudvågor från en transducer.  Vågorna som kommer tillbaks till transducern blir flera och detta ger oss tydligare bilder och bättre information, berättar Milling. 

– 3D och 4D är mest för kommersiellt bruk. 3D är stillbilder och 4D är när man ser barnet röra sig i 3D. Det används för att ge föräldrarna ett intryck av det kommande barnet. Det är lättast att få bra bilder när fostret är plus minus 26 veckor. Man måste ha fostervatten framför det man ska se på, säger Milling. 

 

   

  

LÄS OCKSÅ: Män kan få graviditetssymptom 

Om något är fel

En ultraljudsundersökning kan visa att ett foster inte utvecklas som förväntat. Som tur är är det sällan man hittar allvarliga avvikelser vid ultraljudsundersökningar, berättar barnmorskan Mille Milling, som i sitt jobb gör flera ultraljudsundersökningar varje dag.  

Om något är fel eller om undersökningen inte kan genomföras:  

 • Om fostrets storlek avviker från förväntad storlek får man komma tillbaks för ny mätning. Oftast får man vänta 2 veckor, fostret måste få en chans att växa. 
 • Om man hittar en avvikelse beror det på hur allvarlig avvikelsen är i förhållande till hur snabbt man behöver en återbesökstid till läkare i fostermedicin. 
 • Ibland ligger fostret så svårt till att vi inte kan undersöka det vi ska. Det sker varje dag på ett stort sjukhus. Då får man en ny tid. 

– En del avvikelser kommer senare i graviditeten och andra är svåra att se eller är små. Ultraljudsundersökningen fångar inte upp alla avvikelser och ger ingen garanti för en problemfri graviditet, förlossning eller ett friskt barn, förtydligar Milling. 

 

Svårt att veta vad du ska ha på dig nu när du är gravid? I videon nedan ser du 5 plagg alla gravida borde ha i sin garderob.