Namnlexikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Här hittar du över tusen olika pojknamn och flicknamn. Du kan läsa om namnets betydelse, namnsdag och om namnet har varit bland dom 10 vanligaste namnen under det senaste århundradet.

Namn Dag Månad Namntoppen Betydelse
Abel 30 12

Abel betyder "andetag" eller "son till anden som andas". Abel var enligt Bibeln Adams och Evas andre son.

Abraham 18 12

Hebreiskt ursprung och betyder folkets fader eller fader till många

Adam 23 12 1990

Hebriskt ursprung. Betyder "man" och stamfader.

Agne 13 2

Fornnordiskt namn som är sammansatt av orden agh "egg, spets" eller möjligen agi som betyder "oro, fruktan" och ny som betyder "ny, ung".

Åke 8 5

Nordiskt ursprung och anses vara en diminutivform av ett ord som betydde anfader.

Albert 30 8

Tyskt ursprung med betydelserna "ädel" och "ljus riddare".

Albin 1 3

Latin, betyder "vit", "klarhet" och "strålande".

Aleksander 12 12 2004

Grekiska. Betyder "människornas försvarare".

Alexander 12 12 2004

Grekiskt ursprung, Aléxandros, bildat av två ord som betyder "obesegerbar" och "man" -han som inte kan bli besegrad av någon annan man. 

Alf 21 6

Alf är ett nordiskt mansnamn bildat från alv (isl. álfr), ett övernaturligt väsen i nordisk mytologi som utvecklats till älvorna i senare folktro. Namnledet förekommer även i sammansättningar som Alfred och Alfhild.  

Alfons 6 8

Har ett troligtvis ett forntyskt ursprung med betydelsen "ädel, upphöjd". Det har även föreslagits att det skulle kunna härledas till alferna i den fornnordiska mytologin. Namnet spreds av västgoterna till Spanien där det har burits av flera spanska kungar.  

Alfred, Alfrida 3 1

Engelskt ursprung, betyder troligtvis "Stor fred".

Algot 30 7

Fornnordiskt namn med oklar betydelse men kan betyda "den ädle goten".

Ali

Arabiskt namn.

Allan, Alan 22 4 1920

Keltiskt ursprung med oklar betydelse. Möjligtvis har det betydelsen "den lugne" eller "den harmoniske". Även den engelska stavningen Alan har blivit vanlig i Sverige på senare år. 

Alvar 21 6

Fornnordiskt, oklar betydelse.

Amadeus

Amore (älskade) Deus (Gud), Älskad av gud. Wolfgang Amadeus Mozart kallade sig också Gotlieb, som betyder samma sak men översatt till tyska.

Anders 30 11 1850-1874, 1975-1994

Anders är ett nordiskt, företrädesvis svenskt, mansnamn. Namnet är en form av Andreas, som i sin tur är ett smeknamn för många namn som börjar på Andro, som betyder "människa" eller "man". 

André 10 7

Fransk form av Andreas eller Anders.

Andreas 30 11 1975-2004

Grekiskt, betyder man" eller "den manlige".

Andres

Form av Andreas

Andrew

Engelsk form av Andreas

Anthony

Eng. form av Antonius

Anton

Anton, tysk version av latinets Antonius som betyder den ovärderlige. Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1600-talet.

Anton 17 1 1850-1874

Tysk version av latinets Antonius som betyder den ovärderlige.

Antonio

Kortform av Antonius

Antonius

Latin. Möjlig betydelse "blomstrande"

Armand

Fransk form av Hermann

Arne 4 8 1900-1949

Fornnordiskt, betyder "örn".

Arnold 4 8

Forntyskt namn sammansatt av orden för "örn" och "ledare, härskare".

Aron 1 7

Betydelsen är osäker men det kan betyda "från bergen", "berg", "ryktbar" eller "budbärare". Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet då det stavades Aaron. 

Artur 13 4

Keltiskt, betyder "den mäktige".

Arvid 31 8

Ett nordiskt namn som är sammansatt av ord med betydelserna "arn" (örn) och "vidh" (skog).

Assar 16 12

Nordiskt ursprung med betydelsen "den som svarar".Flertalet med namnet Assar är födda på 1930- och 1940-talen.

Astor, Aston

Modernt namn.

Axel, Axelina 16 6 nr. 10, 2009

En dansk form av det hebreiska namnet Absalon som betyder "fadern är välgång" eller "Fadern av fred".

Balder 13 11

Balder betyder "den lysande" eller "herren".

Bartolomeus 24 8

Ovanligaste namnet i almanackan. En av Jesu lärljungar.

Bastian 5 6

Kommer från grekiskans Sebastian som betyder "den vördade".

Benedikt 23 1

Latin, "den välsignade"

Bengt 21 3 1940

Nordisk form av det latinska Benedictus som betyder "den välsignade".

Benjamin 28 12

Benjamin är ett hebreiskt namn som betyder lyckans son.

Bent 3 8

Kommer från det latinska namnet Benedictus, som betyder den "välsignade".

Bernhard 20 8

Mansnamnet Bernhard är ett forntyskt namn med betydelsen "stark som en björn".

Bernt 20 8

Mansnamnet Bernt är en äldre lågtysk form av Bernhard. Bernt var ett adelsnamn sedan 1600-talet. 

Bert 8 2

Bert betyder "förnäm", "ljus" eller "glänsande".

Bertil 11 6

Ett forntyskt namn, ursprungligen Bertilo som är en diminutivform till Berthold Bertold och andra namn som börjar på Berth- . Berth- är bildat av ordet bercht som betyder ljus, glänsande.  

Bill 15 2

Kortform av William

Birk 7 9

Fornnordiskt ord för björk.

Björn 18 6 1925-1974

Nordiskt ord "björn". Men namnet kommer ursprungligen från det gamla forntida namnet Beowulf som betyder bivarg, därför att detta djur åt binas honung.   

Bo 5 6

Ett fornnordiskt namn som betyder "bofast", "bonde" eller "soldat".

Bob 1 2

Förkortning för Robert, forntyskt ursprung; Hrodebert som är sammansatt av orden hrode, "ära" och bert som betyder "ljus", "strålande". 

Boris 10 6

Ryskt, betyder "strid, ära".

Börje 9 6 1940

Börje är en variant av Birger som är ett gammalt fornnordiskt namn. Betyder "den som hjälper" eller "beskyddare".  

Bosse 28 7

Bosse är ett smeknamn för Bo som betyder "bofast".  Danskt ursprung.

Bror 5 10

Nordiskt namn som helt enkelt betyder "broder".

Bruno 17 7

Tyskt namn som troligtvis betyder "den brune, "den med brun hudfärg", "den solbrände".  

Brynolf 16 8

Mansnamnet Brynolf är ett forntyskt namn som är sammansatt av orden för "brynja" och "varg" eller "ulv".  

Carl 3 1 nr. 38, 2009

Betyder "fri man".

Carlos 22 2

En form av Karl som är vanlig i den spansktalande världen.

Caspar 14 1

Annan stavning av Kaspar.

Casper 20 1 nr. 50, 2009

Kasper, alternativt Casper är ett mansnamn, kanske av persiskt ursprung som betyder "rik man" eller "skattmästare".

Caspian * 30 4
Charles 5 4

Fransk och engelsk form av Karl "fri man".

Chris 19 3

Engelsk kortform av Kristoffer.

Christen 3 3

Annan form av Kristian.

Christer 10 2

Stavningsvariant av Christian som betyder "kristen".

Christian 9 7

Latinskt ursprung (Christianus), med betydelsen "kristen". Det var ett vanligt namn bland nordiska (danska) kungar på 1400- och 1500-talen.  

Christoffer 26 3

Se Kristoffer

Christoffer 26 3

Grekiskt ursprung (Christoforos) med betydelsen "Kristusbärare", numera tolkat "den som bär Kristus i sitt hjärta". Namnet betyder även stor ledare. 

Claes 10 5

Annan stavning av Klas, Claes, Clas eller Klaes är en tysk variant av Nikolaus som är av grekiskt ursprung med betydelsen folkbesegrare (av nike - "seger" och laos - "folk").  

Clas 21 8

Annan stavning av Klas. Kommer från det grekiska namnet Nikolaus, som betyder "seger och folk".

Conrad 20 12

Annan stavning av Konrad

Cornelis 18 3

Från latinets Cornelius.

Cornelius 25 4

Cornelius kommer från det latinska ordet cornu som betyder "horn".

Curt 4 6

En lågtysk form av Konrad/Conrad,som betyder "rådgivare".

Dag 16 9

Dag är ett gammalt nordiskt namn som helt enkelt kommer av ordet dag. Det betyder "den som bringar ljus".  

Dagfinn 30 5

Dagfinn är ett norskt namn som är sammansatt av ord för dag och finne (som betyder vandrare).

Dan 9 2

Dan var enligt Gamla Testamentet en av Jakobs 12 söner och ett landskap och en stam i det bibliska Israel. Från Dans släkt togs alla Israels domare. Dan betyder i Gamla Testamentet "han som ger rättvisa" se Första Mosebok 49:16 Dan kan också betyda "han som försvarar". 

Denise 7 8

Kvinnonamnet Denise är den feminina formen av Dennis som är ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos som troligen betyder "son till Zeus".  

Dennis 7 8

Ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos som troligen betyder "son till Zeus".

Derek 3 8

Derek är en lågtyskt form av Theodoric som betyder "folkets härskare".

Dick 7 2

Dick är ett engelskt smeknamn/kortform av Rickard som är sammansatt av de tyska orden för stark och mäktig.

Didrik 14 12

Ett forntyskt namn som betyder folkhärskare.

Douglas 13 4

Douglas är ett keltiskt namn med betydelsen "mörkt vatten" eller "från den mörka strömmen".Bildat av de keltiska orden dubh "svart", och glas "ström". 

Ebbe 6 3

Gammal dansk kortform av Esbjörn eller Asbjörn, där förleden es- eller as- betyder "gud"Även forntysk kortform av Eberhard som är sammansatt av orden Eber "vilsdvin" och hard "hård", "stark". 

Eddie 17 6

Eng. kortform av Edward, betyder "rik väktare".

Eddy 3 11

Eng. kortform av Edward.

Edgar 31 10

Ett fornengelskt namn som betyder ungefär "lyckosam spjutman" eller "lycklig segrare". 

Edin 14 4

Nytt namn med betydelsen "tro", "religon".   

Edvard 18 3

Engelskt namn, betyder "rikedom" och "väktare".

Edvin 11 3

Engelskt namn, betyder "rikedom" och "vän".

Edvin 11 3

Engelskt ursprung (fornengelska Eadwine) och bildat av ead "rikedom" och wine "vän". Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet.    

Edward 18 3

Engelskt ursprung sammansatt av ord som betyder "rikedom" och "väktare".

Egil 4 4

Egil kan betyda "snabb egg" eller "skarp egg". Alltså ungefär "han som är snabb med svärdet".  

Egon 11 3

Flera möjliga ursprung: dels tyska, Egwin, som är sammansatt av Eg "egg, svärd" och win "vän", dels motsvarande det grekiska namnet Aigon, bildat från Aix "get". 

Eilert 24 10

Eilert är ett tyskt namn som betyder ungefär "vassa eggen". Ovanligt namn.   

Einar 26 9

Nordiskt ursprung, som motsvarar det isländska ordet einheri "en som kämpar/strider ensam". Andra former av namnet är Enar, Ejnar och Ejner. 

Eldar 30 11

Nordiskt namn, "eld".

Elias 17 4 nr. 2, 2009

Hebreiskt namn som betyder, "Jahve är min gud".

Sidor