Hem > Namn > Per > Bob

Bob

Förkortning för Robert, forntyskt ursprung; Hrodebert som är sammansatt av orden hrode, "ära" och bert som betyder "ljus", "strålande". 

Dag: 
1
Månad: 
2