Hem > Namn > Per > Francis

Francis

Av latinskt ursprung och dess betydelse är fransman, fri man St. Francis av Assisi ( 1100-tal ) är ihågkommen som den snälle jätten som åtnjöt guds verk.