Hem > Namn > Per > Gustav

Gustav

Har traditionellt antagits vara sammansatt av folknamnet göt och stav, alltså "götarnas stav". En annan tolkning är att namnet kommer från nordvästslaviska Gostislav av indoeuropeiska ghosti "vän" och ett ord med betydelsen "ära, rykte".

Dag: 
6
Månad: 
6