Hem > Namn > Per > Henrik

Henrik

Kommer från det tyska namnet Heinrich. Namnet är bildat av en förled som ursprungligen var antingen Heim(i) "hem" eller Hagan "inhägnat område" och efterleden ric "härskare" och betyder således "innehavaren av hemmet".

Dag: 
19
Månad: 
1
På navnetoppen: 
1990