Hem > Namn > Per > Jason

Jason

Jason är ett grekiskt och hebreiskt (Joshua) namn och har två olika betydelser: "Herren är en frälsning" och "helare" I den grekiska mytologin var Jason en ledare för hjältekrigare som kallades Argonauts.