Hem > Namn > Per > Joshua

Joshua

Namnet Jesus är en grekisk översättning av det arameiska namnet Joshua som betyder "Gud är frälsning".