Hem > Namn > Per > Nikolai

Nikolai

Nordisk form av Nikolaus

Dag: 
6
Månad: 
12