Hem > Namn > Pojke > Ove

Ove

Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh - egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan.  

Dag: 
13
Månad: 
2