Namnlexikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Här hittar du över tusen olika pojknamn och flicknamn. Du kan läsa om namnets betydelse, namnsdag och om namnet har varit bland dom 10 vanligaste namnen under det senaste århundradet.

Namn Dag Månad Namntoppen Betydelse
Elif 14 4

Mansnamnet Elif är fornnordiskt och en svensk form av Eilif som betyder kan betyda arvinge. Ska inte förväxlas med det arabiska kvinnonamnet Elif.  

Elmer

Germanskt ursprung, men kommer närmast från engelskan och betyder "ädel" och "berömd".

Elnar

Nytt namn.

Elof 30 6 Var ett vanligt namn i början av 1900-talet.

Mansnamnet Elof kommer från det fornnordiska namnet Eilif, även Ejlif och Elef, som betyder "evigt liv".

Elvin 14 10

Elvin kan ha keltiskt ursprung med betydelsen "alvisk". Namnet kan även ha tyskt ursprung med betydelsen "svärdsvän".

Emanuel 26 3

Mansnamnet Emanuel är ett hebreiskt namn med betydelsen "Gud är med oss".

Emil 14 11 nr. 12, 2009

Emil betyder "den flitige". Härstammar troligtvis från det romerska släktnamnet Emilius och kom till Sverige via den franska varianten Émile.

Enar 26 9

Enar är ett mansnamn med nordiskt ursprung och samma betydelse som Einar. Namnet motsvarar det isländska ordet einheri - "en som kämpar/strider ensam".  

Erik 18 5 nr. 9, 2009

Germanskt/fornnordiskt ursprung. Airikr som är sammansatt av en förled som betyder "ensam" eller "alltid", och en slutled som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig".

Erland 8 1

Nordiskt ursprung, troligen med betydelsen "utländsk" eller "främmande", och ursprungligen använt som ett binamn.

Erling 11 10

Första delen av namnet är möjligtvis av en västgermansk form av ordet/titeln Jarl (jfr engelska motsvarigheten Earl) och namnet skulle då betyda Jarlason eller liknande.  

Ernst 2 3

Tyskt ursprung och har betydelsen "allvar". Det har använts i Sverige sedan 1300-talet och stavades i början mestadels Ernest, vilket fortfarande är normen i engelskan.

Esaias 6 7

Gammal svensk form för Jesaja, ett hebreiskt namn med betydelsen "Herren hjälper".  

Eskil 12 6

Nordiskt ursprung med betydelsen "gud" och "hjälm".

Eugen 5 11

Eugen kommer närmast från franskan (med stavningen Eugéne)och är ursprungligen grekiskt och sammansatt av ord för väl och släkte d.v.s. en person av ädel börd. 

Fabian 20 1

Fabian kommer av det romerska namnet Fabius och betyder "en som hör till Fabius hus" eller "från staden Fabia". En annan tolkning är att namnet är bildat av ordet faba som betyder "böna".

Felix 14 1

Latinskt ursprung, med betydelsen lycklig.

Ferdinand 3 4

Ferdinand är av forntyskt ursprung och sammansatt av ord som betyder fred och djärv. Eventuellt är betydelsen beskyddare.

Filip 2 5

Betyder "hästvän" på grekiska.

Finn 16 10

Nordiskt, betyder "same". Kortform av Dagfinn, Torfinn osv

Folke 14 7

Folke är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen hövding.

Francis

Av latinskt ursprung och dess betydelse är fransman, fri man St. Francis av Assisi ( 1100-tal ) är ihågkommen som den snälle jätten som åtnjöt guds verk.  

Frank 4 10

En kortform av det engelska namnet Francis som i sin tur kommer från det latinska namnet Franciscus. Detta var ursprungligen ett rent tillnamn med betydelsen "den franske" eller "fransman". Källa: http://www.svenskanamn.se

Frank 4 10

Engelsk kortform av Fransiscus "den frie".

Frans 4 10

Tysk kortform av det latinska Franciscus eller italienska Fransesco som ursprungligen var ett tillnamn med betydelsen "den franske" eller "fransman".

Fred 29 11

Kortform av Fredrik

Fredrik 18 7

Germanskt ursprung. Betyder "fredsfurste". Smekformer av Fredrik är Fred, Fredde, Freddie, Freddy, Freddan.

Frej 23 1

Frej var fruktbarhetsgud inom den nordiska mytologin, och ordet betyder "herre" eller "härskare".

Fritiof 18 2

Nordiskt, sammansatt av frid (fred) och thjof (tjuv). Kan tolkas på två sätt, antingen som "fridstörare" eller "fridens tjänare" beroende om man ser tjof som "tjuv" eller som engelskans theow "tjänare".

Gabriel 24 3

Hebreiskt, "guds stridsman".

Gary

Amerikanskt och engelskt namn.

Georg 23 4

Grekiskt, betyder "bonde", "hand som dyrkar jord".

Gerhard 24 9

Bildat av forntyska ger - spjut och harti - hård. I almanackan kom det in 1751 till minne av Ungerns apostel Gerardus av Csanad som led martyrdöden på 1000-talet.

Germund 19 6

Fornnordiskt namn och sammansatt av ord för spjut och beskyddare.Äldsta belägg i Sverige är på en Runinskrift från 1000-talet.

Gert 24 9

Av Gerhardt.

Gert 24 9

Kortform av Gerhard som är bildad av forntyska ger - spjut och harti - hård. Gert hade sin stora popularitetsperiod under 40- och 50-talen och ges nu för tiden mest som andranamn.

Gilbert 16 3

Tyskt ursprung och bildat av orden för löfte och ljus.

Gisle

Gisle är ett gammalt svenskt mansnamn med tyskt ursprung. Bildat av ett gammalt tyskt ord gisil med betydelsen "skott", "telning", "ättling", "av ädelt ursprung".

Glenn 22 4

Keltiskt ursprung, troligtvis med betydelsen "man från dalen".   

Göran 23 4

Göran är en svensk form av Georg som kommer från grekiska georgós "bonde, åkerman". Namnet kan även stavas Jöran.

Gordon

Engelskt, skotskt och betyder "stor befästning".

Gorm 17 7

Förkortning av Guttorm, fornnordiskt, som betyder "visar gud ära".

Gösta 6 6

En talspråksform av det fornsvenska ärenamnet Gustaf som är sammansatt av folknamnet göt och staf i betydelsen stöd, ledare.

Greger 13 3

Nordisk form av Gregorius som i sin tur är en latinsk form av det grekiska namnet Gregorios som betyder vaksam, vaktande.   

Grim

Ett annat namn för Oden med betydelsen maskerad (jmf dagens ord grimma). Användes ofta som en del i ett namn (Tyrgrim, Grimulf etc).  

Gunnar 9 1 1925-1949

Ett fornnordiskt namn som är bildat av orden gunnr, strid och hari som betyder krigare.

Gustav 6 6

Har traditionellt antagits vara sammansatt av folknamnet göt och stav, alltså "götarnas stav". En annan tolkning är att namnet kommer från nordvästslaviska Gostislav av indoeuropeiska ghosti "vän" och ett ord med betydelsen "ära, rykte".

Gustav 6 6

Gustav (Gustaf) har traditionellt antagits vara sammansatt av folknamnet göt och stav, alltså "götarnas stav". En annan tolkning är att namnet kommer från nordvästslaviska Gostislav av indoeuropeiska ghosti "vän" och ett ord med betydelsen "ära, rykte".

Hans 29 8 1850-1949

Mansnamnet Hans, är en ursprungligen tysk kortform av Johannes som i sin tur är en grekisk variant av det hebreiska namnet Jochanan som betyder Gud är nådig. 

Harald 1 4

Gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder "här" och "härskare".

Harry 10 10

Engelsk kortform av Henrik.

Hasse

Ett smeknamn för Hans.

Helge 30 9

Nordiskt ursprung, med betydelsen "helig" eller kanske ursprungligen "lyckosam".

Helmer 16 1

Helmer kommer från forntyskan och betyder "hjälmbärare" eller "den som bär hjälm". Namnet var populärt kring förra sekelskiftet, men har under större delen av 1900-talet varit ovanligt.

Henning 22 5

Forntyskt, betyder antingen "den händige" eller "den som stiftar fred".

Henri

Fransk form av Henrik

Henrik 19 1 1990-1999, 2002

Kommer från det tyska namnet Heinrich. Namnet är bildat av en förled som ursprungligen var antingen Heim(i) "hem" eller Hagan "inhägnat område" och efterleden ric "härskare" och betyder således "innehavaren av hemmet".

Henry 18 9

Engelsk form av Henrik

Herman 12 7

Tyskt, betyder "krigsman".

Hjalmar 16 1

Isländskt ursprung och betyder "hjälmprydd soldat" eller "den hjälmprydde krigaren".

Holger 30 3

Danskt, sammansatt av holmer (holme) och geirr (spjut).

Hubert 3 11

Forntyskt namn sammansatt av två ord som betyder "håg" och "ljus".

Hugo 3 11

Kortform av det tyska namnet Hubert som är sammansattav två ord som betyder "håg (förstånd, tanke)" och "ljus".   

Ian

"Ian" eller "Iain" är gaeliska för John eller Johan.   

Immanuel

Hebreiskt, "Med oss är gud". Den kanske mest kände med detta namn är Immanuel Kant, tysk professor och filosof, verksam på 1700-talet.

Inge 11 2

Fornnordiskt ursprung, det förekommer ofta på runstenar. Namnet är bildat från gudanamnet Ing och namnet var ett kunganamn på 1100-och 1200-talen.

Ingemar 3 6

Ett fornnordiskt namn som är bildat av namnet Ing och ett ord som betyder "den kale". Ing är möjligtvis namnet på en fornnordisk gud.

Ingmar 3 6

Se Ingemar.

Ingvar 10 4 Mest populärt 1910 - 1940

Ett fornnordiskt namn som betyder "Ings krigare" där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud.

Ingvar 10 4

Ett fornnordiskt namn som betyder "Ings krigare" där Ing möjligtvis är namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingemund, Ingemar, Ingvald, Ingeborg och Ingolf.

Isak 19 12 1980

Hebreiskt, och betyder "glädjeson" eller "han som skrattar". 

Isak 19 12

Hebreiskt namn, som betyder "glädjeson" eller "han skrattar".

Ivan 24 5

Rysk form av Johannes som betyder "Gud har förbarmat sig". Den ryska smeknamnsformen är Vanja, vilket i Sverige uppfattas som ett kvinnonamn.

Ivar 31 1

Fornnordiskt ursprung vars förled iwa- har betydelsen "idegran" eller "stridspilbåge (av idegransträ)" och slutleden kommer av harja med betydelsen "krigare". Ivar kan även vara en kortforn av Ingvar (namn) Ingvar som betyder "Ings krigare" (efter gudanamnet Ing).   

Iver

Form av Ivar

Jack

Engelsk kortform av Jacob.

Jacob 25 7

Form av Jakob.

Jakob 25 7

Hebreiskt. Förekommer i Bibeln med två olika betydelser: 1. Mos. 25,25, "han som griper om hälen". 1. Mos. 27,36, "han som överlistar".

James

Engelsk form av Jakob

Jan 11 1 1925-1974

Tysk och holländsk kortform av Johannes. Betyder: "Gud är nådig".

Jannik

Form av Johannes.

Jarl 11 10

Nordiskt ursprung och är samma ord som titeln jarl "hövding, högsta ämbetsman".

Jason

Jason är ett grekiskt och hebreiskt (Joshua) namn och har två olika betydelser: "Herren är en frälsning" och "helare" I den grekiska mytologin var Jason en ledare för hjältekrigare som kallades Argonauts.

Jean

Fransk form av Johannes.

Jeffrey

Form av Geoffrey.

Jens 29 3

Dansk form av Johannes.

Jeppe

Av Jesper eller Jacob. 

Jesper 26 7

Nordisk ombildning av Jasper (tysk sidoform till Caspar (se Kasper)), som betyder "kejsare".

Jim

Av Jacob.

Jimmy

Engelsk kortform av James.

Jiri

Tjeckisk form av Georg.

Jo 21 8

Form av Jon.

Joachim 20 3

Form av Joakim.

Joakim 20 3

Hebreiskt, betyder "den av Gud uppreste".

Joar 31 1

Nordiskt, betyder "Hästkrigare, stridsman".

Joe

Engelsk kortform av Johannes.

Joel 13 7 nr. 56, 2009

Joel är ett hebreiskt namn, ursprungligen Jahuel, som betyder Jahve är Gud.

Johan 27 12

Nordisk och tysk form av grekiskans Johannes som i sin tur är bygger på ett hebreiskt namn som betyder "Gud har förbarmat sig".

Johannes 24 6 nr. 96, 2009

Hebreiskt ursprung med betydelsen "Gud har förbarmat sig".   

John 3 5

Nordisk kortform av Johannes.

Sidor