Namnlexikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Här hittar du över tusen olika pojknamn och flicknamn. Du kan läsa om namnets betydelse, namnsdag och om namnet har varit bland dom 10 vanligaste namnen under det senaste århundradet.

Namn Dag Månad Namntoppen Betydelse
Niklas 6 12

Nordisk form av Nikolaus.

Nikolai 6 12

Nordisk form av Nikolaus

Nikolas

Form av Nikolaus

Nils 8 10 1850-1899

Nordisk kortform av Nikolaus

Noa

Mansnamn av bibliskt (hebreiskt) ursprung med möjlig betydelse "vila, tröst". Hebreiskt kvinnonamn med betydelsen "rörelse".

Noah
Norman

Engelskt, "man från Normandie".

Odd 1925-1949

Nordiskt, odd.

Odin

Dansk form för Audun

Ola 19 4

Kortform av Olav

Olaf 1875-1899

Nordiskt, "stamfar".

Olaus

Latinisert form av Olav

Olof 29 7

Sidoform av Olav

Omar

Engelsk, persisk, osäker betydelse och ursprung.

Örjan 9 7 Mitten av 1900-talet

Kommer ur det lågtyska namnet Jurian eller Jurien som i sin tur var en variant av Georg. Betydelsen är "Jordbrukare" eller "bonde"  

Orvar 18 9

Isländskt ursprung, med betydelsen "pil".

Oscar 1 12 nr.3, 2009

Oscar är ett keltiskt (iriskt) namn, troligen sammansatt av os "hjort" och cara "vän". Till keltiskan kom namnet ifrån det fornisländska Ásgeirr, som är sammansatt av orden ass som i assAgudar och geirr som betyder "spjut". Namnet kan kanske översättas med "gudaspjut", "gudskrigare" eller "gudavapen". 

Oskar 1 12

Se Oscar

Osvald 3 10

Nordiskt, "gud + härskare".

Ottar

Osäker betydelse. Kan vara sammansatt av otte (frukt) och det urnordiska harjar (stridsman).

Otto 9 4

Tyskt, "den lycklige", "den rike".

Ove 13 2

Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh - egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan.  

Pål 25 1

Variant av Paul

Palle

Dansk, okänd betydelse.

Patrick 16 4 Popularitetstopp under 1970- och 1980-talet, men har sedan dess avtagit i popularitet.

Skotskt ursprung och kom till Sverige på 1600-talet med invandrande skotska släkter. Namnet kommer av det latinska ordet patricius och betyder "adelsman".

Patrik

Se Patrick

Paul 25 1

Latin, av Paulus (liten, den lille)

Pavel

Slavisk form av Paulus

Peder 1850-1899

Av Peter

Per 1 8 1925-1974

Kortform av Peter

Perry

Smeknamn för Per

Peter 29 6

Av det grekiskt-latinska namnet Petros (Petrus), "sten, klippa".

Petrus

Grekiskt-latinskt namn, som betyder "sten, klippa".

Petter

Variant av Peter

Philip

Form av Filip

Phillip

Form av Filip

Povel

Av Paulus, latin, betyder "liten".

Preben
Rafael 24 3

Hebreiskt, "Gud har helat".

Ragnar 1 10

Nordiskt, sammansatt av regin (makt) och arr (krigare).

Ragne

Kortform av namn på Ragn- "Makt".

Ragnvald 15 7

Nordiskt, sammansatt av regin (makt, regera) och välde (en som härskar/har välde).

Raimond

Sidoform av Raymond

Ralf 27 3

Engelskt, "råd och varg".

Ralph

Engelskt, "råd och varg".

Randolf

Nordiskt, "Sköld, varg".

Rasmus 3 6

Form av Erasmus. Grekiskt, "'älskvärdig", "älskad"

Ravn

Fornnordiskt, "Korp"

Raymond 3 11

Engelskt och franskt , "Makt, kraft, styrka, omsorg"

Reidar 9 5

Nordiskt, hreidr "hem" och "stridsman"

René

Fransk form av Renate

Richard

Form av Rikard

Rikard 7 2

Engelskt, betyder "mäktig" och "hård".

Robert 7 6

Engelskt, "lysande berömmelse"

Robin 7 6

Form av Robert, germanskt, "ära och lysande"

Roger 4 1 Roger var ett modenamn från 1940-talet ända in på 1970-talet men är numera på väg nedför popularitetslistan.

Engelsk, som är sammansatt av ord som betyder ära och spjut.

Roland

Franskt för "berömmelse, land"

Rolf 27 8

Form av Rolv

Ronald 16 5

Skotskt, form av Ragnvald

Ronnie

Form av Ragnvald

Ronny 16 5

Form av Ragnvald

Roy 7 9

Franskt, "konung".

Ruben 17 5

Hebreiskt, "se en son"

Rudi

Tysk kortform av Rudolf

Rudolf 27 3

Forntyskt ursprung, Hruodulf bildat ur ord med betydelsen ära, beröm och varg.

Runar

Galeiskt, "älskad man"

Rune 24 11 1950-1974

Nordiskt, "hemlighet"

Sakarias

Hebreiskt, "den som är ihågkommen av Gud"

Salomon 25 6

Hebreiskt, "fred".

Salve

Nordiskt, "hus och kämpe".

Sam

Kortform av Samuel

Samson

Hebreiskt, "son av solen"

Samuel 1 9 90-talet

Kommer från det hebreiska namnet Schemuel som betyder den av Gud bönhörde eller Gud hör bön. Samuel var en profet i gamla testamentet.

Samuel 15
Samuel 1 9

Hebreiskt, "hans namn är Gud".

Sander 2002, 2004

Form av Alexander, grekiskt, "varg + människa".

Scott
Sean

Irländsk form av John

Sebastian 20 1 1980-1990

Grekiskt, "värdig, till ära".

Severin 23 10

Latin, "den stränge", "den allvarlige".

Sigfred 15 2

Nordiskt. "Siare, fred".

Sigmund

Nordiskt. "Beskyddelse".

Sigvard 25 2

Nordiskt. Sigvard är ett mansnamn som använts sedan 1100-talet, men varianten Sigurd var länge vanligare. Det är bildat av ord som betyder seger och väktare.

Sigvard 25 2

Nordiskt.

Sigve

Nyare form av gammelsvenskt. Betyder "Siare, träd". Trädet kanske är en symbol för styrka.

Silias Danmark 2006

Okänd betydelse

Simon 28 10

Hebreiskt, "den bönhörde".

Stefan 26 12 1950-1980

Ursprung i det grekiska namnet Stefanos som betyder "krönt, bekransad".

Steffen

Form av Stefan

Sten 14 12

Sten är ett fornnordiskt namn som troligen betyder just bara sten eller hårdför, osårbar.

Stephan

Form av Stefan

Stephen

Form av Stefan

Steven

Engelsk form av Stephen

Stig 17 12

Nordiskt, "vandrare".

Storm
Sture 13 9

Gammelsvenskt, "stor"

Sune 29 11

Svenskt, "son"

Sven 5 12

Sven är ett gammalt fornnordiskt mansnamn med betydelsen "ung man, yngling, gosse".

Tage 3 8

Gml. danskt, "den som övertager".

Ted

Form av Edvard, engelskt, betyder "rikedom + vakter".

Sidor