Namnlexikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Här hittar du över tusen olika pojknamn och flicknamn. Du kan läsa om namnets betydelse, namnsdag och om namnet har varit bland dom 10 vanligaste namnen under det senaste århundradet.

Namn Dag Månad Namntoppen Betydelse
Abel 30 12

Abel betyder "andetag" eller "son till anden som andas". Abel var enligt Bibeln Adams och Evas andre son.

Abraham 18 12

Hebreiskt ursprung och betyder folkets fader eller fader till många

Adam 23 12 1990

Hebriskt ursprung. Betyder "man" och stamfader.

Agne 13 2

Fornnordiskt namn som är sammansatt av orden agh "egg, spets" eller möjligen agi som betyder "oro, fruktan" och ny som betyder "ny, ung".

Åke 8 5

Nordiskt ursprung och anses vara en diminutivform av ett ord som betydde anfader.

Albert 30 8

Tyskt ursprung med betydelserna "ädel" och "ljus riddare".

Albin 1 3

Latin, betyder "vit", "klarhet" och "strålande".

Aleksander 12 12 2004

Grekiska. Betyder "människornas försvarare".

Alexander 12 12 2004

Grekiskt ursprung, Aléxandros, bildat av två ord som betyder "obesegerbar" och "man" -han som inte kan bli besegrad av någon annan man. 

Alf 21 6

Alf är ett nordiskt mansnamn bildat från alv (isl. álfr), ett övernaturligt väsen i nordisk mytologi som utvecklats till älvorna i senare folktro. Namnledet förekommer även i sammansättningar som Alfred och Alfhild.  

Alfons 6 8

Har ett troligtvis ett forntyskt ursprung med betydelsen "ädel, upphöjd". Det har även föreslagits att det skulle kunna härledas till alferna i den fornnordiska mytologin. Namnet spreds av västgoterna till Spanien där det har burits av flera spanska kungar.  

Alfred, Alfrida 3 1

Engelskt ursprung, betyder troligtvis "Stor fred".

Algot 30 7

Fornnordiskt namn med oklar betydelse men kan betyda "den ädle goten".

Ali

Arabiskt namn.

Allan, Alan 22 4 1920

Keltiskt ursprung med oklar betydelse. Möjligtvis har det betydelsen "den lugne" eller "den harmoniske". Även den engelska stavningen Alan har blivit vanlig i Sverige på senare år. 

Alvar 21 6

Fornnordiskt, oklar betydelse.

Amadeus

Amore (älskade) Deus (Gud), Älskad av gud. Wolfgang Amadeus Mozart kallade sig också Gotlieb, som betyder samma sak men översatt till tyska.

Anders 30 11 1850-1874, 1975-1994

Anders är ett nordiskt, företrädesvis svenskt, mansnamn. Namnet är en form av Andreas, som i sin tur är ett smeknamn för många namn som börjar på Andro, som betyder "människa" eller "man". 

André 10 7

Fransk form av Andreas eller Anders.

Andreas 30 11 1975-2004

Grekiskt, betyder man" eller "den manlige".

Andres

Form av Andreas

Andrew

Engelsk form av Andreas

Anthony

Eng. form av Antonius

Anton

Anton, tysk version av latinets Antonius som betyder den ovärderlige. Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1600-talet.

Anton 17 1 1850-1874

Tysk version av latinets Antonius som betyder den ovärderlige.

Antonio

Kortform av Antonius

Antonius

Latin. Möjlig betydelse "blomstrande"

Armand

Fransk form av Hermann

Arne 4 8 1900-1949

Fornnordiskt, betyder "örn".

Arnold 4 8

Forntyskt namn sammansatt av orden för "örn" och "ledare, härskare".

Aron 1 7

Betydelsen är osäker men det kan betyda "från bergen", "berg", "ryktbar" eller "budbärare". Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet då det stavades Aaron. 

Artur 13 4

Keltiskt, betyder "den mäktige".

Arvid 31 8

Ett nordiskt namn som är sammansatt av ord med betydelserna "arn" (örn) och "vidh" (skog).

Assar 16 12

Nordiskt ursprung med betydelsen "den som svarar".Flertalet med namnet Assar är födda på 1930- och 1940-talen.

Astor, Aston

Modernt namn.

Axel, Axelina 16 6 nr. 10, 2009

En dansk form av det hebreiska namnet Absalon som betyder "fadern är välgång" eller "Fadern av fred".