Namnlexikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Här hittar du över tusen olika pojknamn och flicknamn. Du kan läsa om namnets betydelse, namnsdag och om namnet har varit bland dom 10 vanligaste namnen under det senaste århundradet.

Namn Dag Månad Namntoppen Betydelse
Gabriel 24 3

Hebreiskt, "guds stridsman".

Gary

Amerikanskt och engelskt namn.

Georg 23 4

Grekiskt, betyder "bonde", "hand som dyrkar jord".

Gerhard 24 9

Bildat av forntyska ger - spjut och harti - hård. I almanackan kom det in 1751 till minne av Ungerns apostel Gerardus av Csanad som led martyrdöden på 1000-talet.

Germund 19 6

Fornnordiskt namn och sammansatt av ord för spjut och beskyddare.Äldsta belägg i Sverige är på en Runinskrift från 1000-talet.

Gert 24 9

Av Gerhardt.

Gert 24 9

Kortform av Gerhard som är bildad av forntyska ger - spjut och harti - hård. Gert hade sin stora popularitetsperiod under 40- och 50-talen och ges nu för tiden mest som andranamn.

Gilbert 16 3

Tyskt ursprung och bildat av orden för löfte och ljus.

Gisle

Gisle är ett gammalt svenskt mansnamn med tyskt ursprung. Bildat av ett gammalt tyskt ord gisil med betydelsen "skott", "telning", "ättling", "av ädelt ursprung".

Glenn 22 4

Keltiskt ursprung, troligtvis med betydelsen "man från dalen".   

Göran 23 4

Göran är en svensk form av Georg som kommer från grekiska georgós "bonde, åkerman". Namnet kan även stavas Jöran.

Gordon

Engelskt, skotskt och betyder "stor befästning".

Gorm 17 7

Förkortning av Guttorm, fornnordiskt, som betyder "visar gud ära".

Gösta 6 6

En talspråksform av det fornsvenska ärenamnet Gustaf som är sammansatt av folknamnet göt och staf i betydelsen stöd, ledare.

Greger 13 3

Nordisk form av Gregorius som i sin tur är en latinsk form av det grekiska namnet Gregorios som betyder vaksam, vaktande.   

Grim

Ett annat namn för Oden med betydelsen maskerad (jmf dagens ord grimma). Användes ofta som en del i ett namn (Tyrgrim, Grimulf etc).  

Gunnar 9 1 1925-1949

Ett fornnordiskt namn som är bildat av orden gunnr, strid och hari som betyder krigare.

Gustav 6 6

Gustav (Gustaf) har traditionellt antagits vara sammansatt av folknamnet göt och stav, alltså "götarnas stav". En annan tolkning är att namnet kommer från nordvästslaviska Gostislav av indoeuropeiska ghosti "vän" och ett ord med betydelsen "ära, rykte".

Gustav 6 6

Har traditionellt antagits vara sammansatt av folknamnet göt och stav, alltså "götarnas stav". En annan tolkning är att namnet kommer från nordvästslaviska Gostislav av indoeuropeiska ghosti "vän" och ett ord med betydelsen "ära, rykte".