Hem > Native > Därför bör du spara ditt barns stamceller vid förlossningen
Därför bör du spara ditt barns stamceller vid förlossningen

Därför bör du spara ditt barns stamceller vid förlossningen

Allt fler blivande föräldrar väljer att spara sitt barns stamceller från navelsträngen. Anledningen till denna önskan kan vara allt från att hjälpa ett sjukt syskon till att man är väl insatt i stamcellsforskning.

Navelsträngen är en unik stamcellskälla

I ditt nyfödda barns navelsträng finns miljontals av stamceller. Efter navelsträngen klippts av kan de uppsamlas från navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden. Det finns två typer av stamceller; de blodbildande stamcellerna som kan utvecklas till alla slags blodceller och de så kallade mesenkymala stamcellerna som kan utvecklas till ett flertal olika specialiserade celltyper som till exempel hjärtceller, benceller, nervceller och blodkärlsceller. Uppsamlingen är enkel, 100 % smärtfri och utan risk för både mamma och barn. De kan sparas på ett säkert sätt i årtionden, då de förvaras i flytande kväve. Där åldras inte ditt barns stamceller och de behåller sina unika egenskaper och fördelar.

 

Varför ska man spara sitt barns stamceller från navelsträngen?


Sparar man stamceller från navelsträngen ger man barnet en alternativ behandlingsmöjlighet. Stamceller har potential att användas i behandling för olika sjukdomar som kan uppstå genom hela livet, som bland annat sjukdomar relaterade till blod- och nervsystemet. Enligt forskare ligger den framtida stora potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reperativa/regenerativa behandlingsområden, såsom autism och cerebral pares, stroke och diabetes. För dessa typer av behandlingar är användandet av sparade stamceller inom familjen mycket värdefull. 

Är en sjukdom genetisk kommer inte barnet kunna använda sina egna stamceller för behandling. Då används istället en donators stamceller och oftast är ett syskon ett självklart förstahandsval, det är nämligen 25 % chans för en perfekt matchning mellan syskon.
 

Var kan jag få mer information?

Väljer man att spara sitt barns stamceller kontaktar man en stamcellsbank. Vita 34 är Nordens första och största privata stamcellsbank. Vi är specialister på uppsamling och nedfrysning av stamceller från nyfödda barns navelsträngar. Varje dag hjälper vi föräldrar i hela Europa med att ta hand om deras barns stamceller. Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med över 20 års erfarenhet och med fler än 200 000 sparade stamcellsdepoter. Vita 34 har en egen innovationsavdelning för forskning och utveckling, som bidrar till att nya uppfinningar och processer snabbt kan implementeras - vi är med och skapar framtiden.

Vill du läsa mer om att spara ditt barns stamceller? Det kan du göra här! 


I samarbete med Vita34

stamceller vita34 spara