Hem > Barn > Barn Och Haelsa > Barnsjukdomar > Tredagarsfeber
Tredagarsfeber

Tredagarsfeber

Både kallad den fjärde- och den sjätte barnsjukdomen. En av de vanligaste barnsjukdomarna under barnets första levnadsår. Viruset orsakas av ett herpesvirus. Barnet kan vara mellan 6 månader och 2 år när viruset slår ut. 

[SHARING_BUTTONS]
 

Latin: Exanhtema subitum.

Smittväg:
Överförs som droppsmitta. Smittar så länge utslagen finns kvar. Dem som har haft smittan får den aldrig igen.

Inkubationstid:
(= den tid det tar från smitta till symtom)
5-10 dagar.

Varar:

3-4 dagar

Symtom:

Plötslig hög feber på ca. 40 grader. Vissa blir röda i svalget. Barnets allmäntillstånd är oftast inte påverkat och många barn är uppe och leker trots feber. När febern försvinner, ofta efter tre dygn, kommer blekröda prickar. Först på ryggen, på magen och sedan på ben och armar.

Behandling:
Går över av sig själv utan behandling.

När kan barnet gå tillbaka till förskolan/skolan: Barn kan gå till förskolan om allmäntillståndet är bra och febern borta.