Hem > Bli Gravid > Spermadonator - så funkar det
Spermadonator - så funkar det

Spermadonator - så funkar det

Om "simmarna" är orsak till barnlöshet, finns det ett enkelt och effektivt alternativ. Men det kan ändå vara en kris för förhållandet - och inte minst för mannen. 

Familjeterapeut Tone Bråten som jobbar med ofrivilligt barnlösa, har tagit emot många män som antingen har dålig sädeskvalitet eller inga sädesceller. Hon berättar att en del är förberedda. Kanske har de en bror eller andra i familjen som har upplevt detsamma, eller du har haft en sjukdom som gör att chansen för att de har dåliga eller inga sädesceller är stor. Men för många är detta en kris. 

— Det känslomässiga dilemmat paret utsätts för, speciellt mannen, och de etiska val man behöver göra, utsätter ofta parets realtion för stor belastning. 

Det tuffa beskedet

De har fått det tunga beskedet. Han har inga sädesceller. Det är tomt. För honom var det en chock. Ovetande har han vandrat omkring i 37 år med avsaknad av sädesceller. 

De började med en utredning efter ett år utan några positiva graviditetstester. Hon tänkte att det var något fel på henne. Han hade inte ägnat en tanke på att det var han. Han lämnade ett sädesprov efter 2 månades övertalning av partnern. Svaret var slående, ont och oförståligt. Inga sädesceller, ingen möjlighet att bli biologisk pappa!

De hade fått veta att en spermadonator är en möjlighet. Han grämer sig vid tanken på att en annan mans säd ska in i hans kvinna. Och barnet? Kommer barnet vara hans? 

Hon har bestämt sig. Hon är villig att använda spermadonator. Hon vill bli mamma, hon önskar få uppleva en graviditet och förlossning! 

Kvinnor ger inte mannen tillräckligt med tid

— Det är oftast kvinnan som är drivkraften in i behandlingsapparaten i sökandet efter det önskade barnet. Många har ont om tid. Inte bara på grund av ålder, men även för att de inte vill gå i ovisshet och oro över att inte veta när barnet kommer. Mannen kan vara ett stöd i processen. Om det visar sig att utebliven graviditet beror på avsaknad av, eller för dåliga sädesceller, är det viktigt att kvinnan inte kastar sig över donator-alternativet. Mannen behöver tid för att förstå, bearbeta, acceptera och bli tillfreds med användande av donator. 

LÄS OCKSÅ: Tänk inte på det - så blir du nog gravid!

Så reagerar männen

Bråten har observerat och sett många reaktioner hos män som ställs inför frågan om användandet av spermadonator. Detta är några av tankarna som mannen kan kämpa med: 

  • Nu kommer min partner att lämna mig och hitta någon som hon kan få biologiska barn med.
  • Är det inte bättre att adoptera eller få ett fosterbarn, så att vi är jämställda som partners? Ingen är biologisk förälder till barnet. 
  • Kommer jag klara av att få känslor för barnet? Tänk om jag blir så arg någon gång att jag säger till barnet att det inte är mitt? Hur ska vi berätta för barnet, att jag inte är pappa?
  • Vad ska jag svara om familj och vänner säger att barnet inte liknar /liknar mig? 
  • Vem kan jag prata med om detta?

LÄS OCKSÅ: Du bör bli gravid NU! 

Fruktar att bli övergiven

— Det är viktigt att kvinnan gör mannen trygg inför att hon kommer finnas där för honom. De par jag möter är starka. De har bestämt sig för att få barn tillsammans och är därför i en fas där de har valt varandra som föräldrar och kärleken är stark. 

Bråten har träffat gråtande kvinnor, som har haft tankar på att lämna sin man, eller som är otrogna för att få sitt barn.

— Men det är bara tankar, och jag lugnar dom med att det är stort avstånd mellan en tanke och handling. De stannar hos mannen, det är honom de vill ska vara pappa till barnet, berättar familjeterapeuten. 

Önskar ett mer likställt alternativ

— Jag har haft några par, där mannen önskar ett annat alternativ än spermadonator, så att de båda inte är biologiska föräldrar. De är mer likställda. Detta kan skapa en ilska och en känsla av orättvisa hos kvinnan, som har möjlighet att använda sina ägg och uppleva en graviditet. För en del män kan det bara att prata om detta vara en väg mot att ändra uppfattning. De kan acceptera spermadonator när de hör sina egna reflektioner och sin partners reflektioner. 

Män är konkreta

— Män är konkreta och tycker om att förhålla sig till något konkret. Det kan därför vara en utmaning för en man att ta ställning till ett alternativ som ska leda till ett resultat som han inte kan se konkret framför sig. Barnet, nämligen barnet. Det mannen har konkret framför sig, är en kvinna som är villig att använda spermadonator och han vet att kvinnan han älskar kommer bli ledsen och frustrerad om han står ivägen för det alternativet. 

Bråten berättar att problemställningen även kan vara omvänd. Mannen kan ha vetat länge att han inte kan bli biologisk pappa och han är tvungen att hitta en partner som antingen är villig att vara barnlös eller accepterar alternativ som donator, adoptivbarn eller fosterbarn. 

Osäkerhet i förhållande till avsaknad av barnets förlossning

Osäkerhet om man kommer klara av att få känslor för ett donatorbarn är en osäkerhet baserad på avsaknad av erfarenhet. 

— Är man barnlös är det svårt att se framför sig hur man kommer att känna som förälder. Det som är viktigt är att inte undervärdera barnets påverkan på föräldrarna. Barnet kommer hänge sig till föräldrarna med ovillkorlig kärlek och ovetande om sitt biologiska arv. Vad gör du när ett barn säger "pappa" och sträcker sig mot dig. Kommer du avvisa? Jag brukar fråga männen om de har barn i övriga familjen som de tycker om. De svarar att dom har det. Då säger jag att jag har bevisat att de kan tycka om barn som inte biologiskt sett är deras. Vi har något inomboende, omhändertagande, i oss, försäkrar Bråten. 

LÄS OCKSÅ: Fruktbarhet och ålder

När barnet inte liknar pappa

En del par väljer att berätta för närmaste familjen om vilken situation de är i. Och det kan vara smart, enligt Bråten. Väljer de att vara öppna kommer de slippa gå med oron om vad dom närmaste ska säga om att barnet liknar föräldrarna eller inte. 

— Jag känner ett par som har valt att försöka få barn med hjälp av en donator. De går varje dag och observerar andra familjer på gatan och i butiker. Liknar barn sina biologiska föräldrar?

Bråten understryker att vi alla har värderingar och etiska gränser. 

— I parförhållandet är det viktigt att stå tillsammans gällande de alternativ man önskar att använda mot sitt önskebarn. Man måste respektera varandras olika värderinkar och inställningar. Det är viktigt att ge utrymme för ärlighet. Ibland kan det hjälpa att sätta ord på rädslan, medan man ibland måste välja bort aktuella alternativ eftersom det känns fel. Jag upplever att önskan om barn ofta är starkare än den biologiska principen. De blir mamma och pappa till det här barnet och den starka anknytningen till barnet kommer av sig själv. 

LÄS OCKSÅ: Önskan om att få barn är uppslukande

Fakta: Om sädesdonation

Vart tionde par i fruktbar ålder är ofrivilligt barnlösa. Kartläggning visar att i 1/3 av fallen finns orsaken till barnlösheten hos kvinnan, i 1/3 finns hos mannen och i 1/3 hos bägge. 

Den vanligaste orsaken till fertilitetssvårigheter hos män är få sädesceller eller dålig sädeskvalitet. Om mannen har för få sädesceller reduceras chansen för att en sädescell ska befrukta ett ägg. Om sädeskvaliteten är dålig, klarar kanske inte sädescellen att nå fram till ägget, tränga igenom äggmembranet och befrukta ägget. 

Spermadonation i Sverige är inte en anonym process. Om ett par önskar en anonym donator kan man åka utomlands (till exempel Danmark) och få spermainsemination från anonym donator. 

Det krävs ett klart samboförhållande som pekar på ett tryggt och stabilt samliv. Det avänds sperma från en icke-anonym spermadonator enligt svensk lag. Donatorn förblir anonym för paret men barnet har rätt att få vetskap om donatorns identitet när han eller hon fyller 18 år. Donatorn har ingen rätt att få veta något om barnet eller föräldrarna och har inte heller några förpliktelser till barnet. 

Källa:  Ønskebarn.no, ivfsolo.no , karolinska.se