Annons:
Hem > Foerlossning > Vattnet går!
Vattnet går!

Vattnet går!

Vattenavgång sker under förr eller senare under din förlossning. Hos en del börjar förlossningen snabbt med att vattnet går, med efterföljande värkar. Det vanligaste är att hinnan som omsluter fostret i livmodern – fosterhinnan – går sönder strax före eller under förlossningen.

Genomsnittlig fostervattensmängd:

är genomsnittligt 750 ml vid fullgången graviditet. Med stora variationer! Utbytet av fostervatten är vid en fullgången graviditet ca. 12 liter per dygn!! Fostrets urin bidrar till produktionen av fostervatten.

Kontakta förlossningsavdelningen direkt när vattnet går!
Att vattnet går är ett tecken på att förlossningen är igång och att du ska kontakta förlossningen så snart som möjligt bör inläggas.  (Bergsjö et. al. 2006)

Vattenavgång utan efterföljande värkar:

6-12 procent av alla födande upplever detta. Hos dom flesta sker detta vid eller nära fullgången graviditet. Vattenavgång medför ökad risk för uppåtstigande infektioner och att navelsträngen kläms ihop. Du ska då läggas in på sjukhus, och efter en viss tid, som varierar något från sjukhus till sjukhus, ska förlossningen igångsättas om du inte får värkar.

Förtidig vattenavgång:

Omständigheter hos mamma och/eller hos fostret kan medföra att vattnet går långt innan graviditeten är fullgången. Detta kräver att man omedelbart läggs in på sjukhus.

Falskt fostervatten:

Vid fullgången graviditet händer det att den inre och yttre fosterhinnan separeras från varandra och fostervattnet fyller mellanrummet. Detta kan ge vattenavgång, även om den inre fosterhinnan är intakt.

Mekanisk ruptur av fosterhinnan:

Barnmorskan eller läkare kan ta sönder fosterhinnan med ett instrument. Avsikten är oftast att få förlossningen att gå snabbare. Flera undersökningar tyder på att förlossningen kan gå lite snabbare efter att vattnet gått, men något egentligt bevis för detta finns inte. (Bergsjö et. al.)

Vid igångsättning av förlossningen använder en del sjukhus enbart mekanisk ruptur av fosterhinnan eller tillsammans med värkstimulerande medel.

Fostervattnets utseende:

Fostervattnets färg och konsistens kan delvis tala om för barnmorskan hur fostret mår. Om ditt vatten har gått hemma är det viktigt att du berättar för barnmorskan hur det såg ut.

Färg och konsistens är ungefär likadant som vatten normalt sett. Ibland kan vattnet vara missfärgat. Det kan tyda på att fostret har utsatts för syrebrist och bör förlösas inom kort.

Annons